Utgivning

Utforskande arkitektur

Situationer i nutida arkitektur

Sten Gromark, Fredrik Nilsson (red.)

ISBN 9789197590143
2006-10-01
Arkitektur

Antologin Utforskande arkitektur presenterar resultatet från ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt med stöd från Formas vars avsikt varit att utveckla nya begreppliga perspektiv på arkitektur och stadsbyggande genom ett gränsöverskridande arbete i spänningsfältet mellan gestaltande handling, arkitekturteoretiska reflektioner och filosofiska perspektiv.

Boken innehåller bidrag av Sten Gromark, Fredrik Nilsson, Catharina Dyrssen, Fredrika Spindler, Sven-Olov Wallenstein, Catharina Gabrielsson, Carola Wingren och Lars-Henrik Ståhl samt ett förord av Neil Leach.