Utgivning

En gång talade man om Staden

Texter 1968-2010

Bosse Bergman

ISBN 9789197859844
2010-11-08
Arkitektur

Atlanta, Detroit, Fagersta, Karlsruhe, Lund, New York, Norrköping, Shanghai och inte minst Stockholm. Idag talar man mer än någonsin om Staden om att bygga stad. I 152 texter artiklar, debattinlägg, dikter, essäer och recensioner, skrivna mellan 1968 och 2010 bidrar Bosse Bergman med förklaringar till hur och varför. I tretton tematiska kapitel lyfts ett stycke nutidshistoria fram.

Boken visar också att kritiken av modernismen och dagens agenda för en så kallad hållbar stadsutveckling har fastnat i en tillbakablickande idealisering av den täta kvartersstaden. Istället måste stadsplaneringen ta avstamp i ett erkännande av stadsmässigheten och stadslivet i regionerna i stort så att dagens förorts- och stadslandskap kan utvecklas enligt sina egna villkor och möjligheter.


Bosse Bergman är stadsbyggnadshistoriker och har tidigare bl.a. publicerat Nazismen som byggherre (1976), Han ville staden (1980), Halva staden (1984), Klara 1950 (2001), Handelsplats shopping stadsliv (2003) och E4-staden (2008).