Utgivning

Arkitekturtävlingar: Erfarenheter från Finland

Reza Kazermian, Magnus Rönn, Charlotte Svensson

ISBN 9789197664448
2007-09-07
Arkitektur

Arkitekturtävlingen har idag fått en förnyad aktualitet inte minst genom arkitekturpolitiska program och EUs reglering av verksamheten. Tävlandet växte fram i Norden under slutet av 1800-talet samtidigt som kåren började organisera sig. Arkitekturtävlingen är allt sedan dess en del av arkitektkårens yrkeskultur, en verksamhet som redan tidigt kom att regleras av väl definierade tävlingsregler.

Hur ser tävlandet ut idag? Hur regleras arkitekturtävlingen? Hur bedöms tävlingsförslagen? På vilka grunder utses vinnare? I vilken grad genomförs tävlingsförslag? Hur fungerar tävlingen som metod för utveckling av arkitektur? I avsaknad av forskning på området har tävlingen länge framträtt som ett outforskat kunskapsfält. I studien delar sju mycket erfarna arkitekter med en bred kunskap om arkitekturtävlingar i Finland med sig av sina erfarenheter.