Utgivning

Magritte – Foucault. Om orden och tingen

Lars O Ericsson

ISBN 9789186883034
2011-08-11
Konst

"Till vardags förväxlar vi inte bara språk och verklighet. Vi missar också ofta språkets materiella och rumsliga sida. Det här är en pipa, säger vi om en målning som föreställer en pipa // Orden återfår inom målningens ram ett slags materiell påtaglighet. Magritte synliggör språket samtidigt som han språkliggör tingen."
Så skriver Lars O Ericsson, med referens till René Magrittes klassiska målning La trahison des images (1928-29). Magritte – Foucault. Om orden och tingen är en betraktelse över Magrittes förhållande till det vi kallar språk; hans ständiga undergrävande av idén om att en naturlig förbindelse finns mellan världen och de tecken som vanligtvis används för att beskriva den: ord.