Utgivning

Konsten att gunga

Experiment som aktiverar mellanrum

Monica Sand

ISBN 9789197724760
2008-08-27
Konst

Monica Sands doktorsavhandling Konsten att gunga är ett bidrag till det framväxande forskningsfältet konstnärlig forskning. Både avhandlingen och detta fält är ett resultat av hur kunskapsproduktion har spridits ut och därigenom skapat nya relationer mellan och kombinationer av konst och vetenskap. De rumsliga osäkerheter som därmed uppstår aktualiserar konstpraktikens upparbetade rumsliga kapacitet och betydelsen av konstnärliga metoder för att inta och omforma rum, däribland stadsrummet.