Utgivning

Tapirskrift

Rasmus Fleischer

ISBN 9789186883225
2013-11-28
Idéhistoria

Som samtidshistoriker och essäist strävar Rasmus Fleischer efter att finna de långa linjer som korsas i vårt unga sekel. Tapirskrift är en samling artiklar och essäer författade åren 2010–2013. Boken rymmer en rad kritiska analyser av den "kontrarevolution" som skett på de digitala kommunikationernas fält. Under lupp hamnar allt från sökrutans tomhet och spamrobotarnas kapprustning till den samtida känslan av kris för det offentliga samtalet såväl som för den privata sfären. Andra texter tar sig an frågor om stadsliv och mobilitet. Gradvis vidgas perspektiven till dess att frågan ställs om var kapitalismen har sin yttersta horisont.

Flera av texterna i Tapirskrift har tidigare publicerats i olika antologier, i dagspress eller i tidskrifter som Brand och Subaltern medan andra först nu blir tillgängliga på svenska.

Läs mer om och av Rasmus Fleischer på rasmusfleischer.se och copyriot.se.

Recensioner