Utgivning

Måleriets rum

Håkan Nilsson

ISBN 9789197724715
2009-04-27
Konst

Hur ska vi förstå och förhålla oss till det abstrakta måleriet när dess gränser sedan länge förskjutits och omvärderats? Utifrån åtta svenska konstnärskap* och deras förhållande till rummet problematiserar Håkan Nilsson våra invanda föreställningar om modernismens och det abstrakta måleriets renlärighet. 
Måleriets abstrakta och på samma gång faktiska rum – med dynamik i ytplanen, öppna former, färgrum och minnesrum – inkräktar på betraktarens rum och inkluderar denne såväl fysiskt som mentalt i verket. Genom dessa rumsligheter ges ett alternativ till den traditionella fokuseringen på måleriets ytmässighet som har legat till grund för uppdelningen av det förra seklets måleri i modernt och postmodernt.
 Håkan Nilsson är konstkritiker, docent i konstvetenskap vid Södertörns högskola samt lektor i konstteori vid Konstfack.*Lennart Rodhe, Karl-Axel Pehrson, Elli Hemberg, Olle Bærtling, Gert Marcus, Olle Borg, Mari Rantanen, Ann Edholm.