Utgivning

Edmund Husserl

Sven-Olov Wallenstein (red.)

ISBN 9789197859868
2011-03-02
Filosofi

Edmund Husserl (1859-1938) är den moderna fenomenologins upphovsman, och hans program för att lägga en ny grund för filosofin och vetenskaperna har utövat ett närmast oöverskådligt inflytande. Husserl börjar i en reflexion över matematik och logik, men utvidgar detta snart till en analys av erfarenheten och subjektiviteten i alla dess former, som också innefattar kroppen, tiden och vetenskapernas och kulturens historicitet.
Denna volym samlar bidragen från ett symposium 2009 med anledning av Husserls 150-årsdag och belyser olika aspekter av hans filosofi.

Medverkande författare är Daniel Birnbaum, Jonna Bornemark, Marcia Sá Cavalcante Schuback, Jens Cavallin, Samuel Ijsseling, Hans Ruin, Nicholas Smith, Sven-Olov Wallenstein (red.) och Karl Weigelt. Här återfinns också en översättning av Husserls brev till poeten Hugo von Hofmannsthal, som är ett av de få tillfällen då han diskuterar estetiska problem.