Utgivning

Hans-Georg Gadamer och hermeneutikens aktualitet

Anders Burman (red.)

ISBN 9789186883294
2014-12-01
Idéhistoria

Att Hans-Georg Gadamer (1900–2002) hör till det senaste århundradets mest inflytelserika filosofer beror först och främst på Sanning och metod. Detta hermeneutiska storverk från 1960 handlar om vad tolkning innebär och hur sanning ska förstås, i synnerhet den sanning som kan friläggas vid erfarandet av konst och genom studier inom humaniora. Men Gadamer skrev också mycket annat, om bland annat antik filosofi, tysk idealism, modern poesi, den gåtfulla hälsan och förnuftets ställning i den instrumentella vetenskapens tidsålder. Han förde uppmärksammade filosofiska samtal med många andra tongivande tänkare som Reinhart Koselleck, Jürgen Habermas, Paul Ricoeur och Jacques Derrida. Om allt detta och mycket mer kan man läsa i denna antologi som består av tolv bidrag som på olika sätt kretsar kring frågan om Gadamer och hermeneutikens aktualitet.

Medverkande författare är Henrik Bohlin, Anders Burman, Kerstin Cassel, Marcia Sá Cavalcante Schuback, Carl Cederberg, Bengt Kristensson Uggla, Roland Lysell, Anders Olsson, Hans Ruin, Fredrik Svenaeus, Erik Tängerstad och Charlotta Weigelt.