Utgivning

Att göra skillnad

Det offentliga rummet som medium för konst, arkitektur och politiska föreställningar

Catharina Gabrielsson

ISBN 9789197590174
2007-02-01
Arkitektur

Det offentliga rummet har många gånger förklarats vara en hotad kategori, ett förlorat ideal i samhället. Med utvidgningen av det privata i dagens marknadsorienterade samhälle framstår det närmast som upplöst. På vilket sätt kan man förstå det offentliga rummet som en fortsatt omistlig del av samhället? Och vad innebär det i termer av utformning?

Att göra skillnad är en brett upplagd redogörelse för det offentliga rummets villkor som idé och fysisk form, en samläsning av idéer inom konst, arkitektur och politisk filosofi. Ytterst ska boken ses som en programförklaring – ett försvar för det offentliga rummet som ny produktion, inriktad på en förändring av medvetandet.