Utgivning

Konsten att handla – konsten att tänka

Hannah Arendt om det politiska

Ulrika Björk, Anders Burman (red.)

ISBN 9789197859875
2011-07-12

Hannah Arendt (1906−1975) framstår som en av det förra seklets mest egensinniga och inspirerande tänkare. Till hennes mer betydande bidrag till den politiska teorin hör hennes analys av totalitarismens ursprung och hennes kritik av en intellektuell tradition som varit ointresserad av att på allvar reflektera över politiska händelser och deras ofta oförutsedda filosofiska och mänskliga betydelse.

Om det finns en övergripande problematik som utmärker hennes tänkande handlar den om att återvinna och ge utrymme åt en erfarenhet av politik som hotar att uppslukas av den moderna statens ekonomiska och sociala organisering av samhället. Ett annat återkommande tema är den spänningsfyllda relationen mellan politik och filosofi, mellan handlande och tänkande.


De bidrag som samlats i den här boken kretsar på olika sätt kring Arendts syn på tänkandet, handlandet och det politiska. Hennes politiska ideal fungerar som en tankeväckande motbild till dagens utslätade politiska debatt. Och det är kanske just därför som det är så stimulerande att läsa denna fria tänkare; Selbstdenker som det heter på tyska. Som läsare bjuds man in till att själv tänka vidare utifrån det Arendt tänkt.


Med bidrag av Maria Bexelius, Ulrika Björk, Anders Burman, Victoria Fareld, Stefan Jonsson, Shamal Kaveh, Cecilia Sjöholm, Gustav Strandberg och Sven-Olov Wallenstein.