⁕2005 – †2016

Om

Mellan 2005 och 2016 gav Axl Books ut ett fyrtiotal böcker på både svenska och engelska inom arkitektur, konst och filosofi. Utgivningen riktade sig till både en svensk och internationell läsekrets, till akademiker och forskare såväl som den allmänne läsaren.

En av tankarna bakom förlaget var att sprida forskningsnära litteratur utanför ett enbart akademiskt sammanhang i syfte att motverka framväxten av ett slutet forskarsamhälle. Utgivningen har nu upphört men vissa titlar finns kvar i distribution via Publit och Ingram Lightningsource.

Between 2005 and 2016 Axl Books published some forty books with contemporary theoretical work in aesthetics, architecture, art, and philosophy. Our editions targeted both a Swedish and international audience, both professionals and general readers.

Founded to promote, publish and distribute the work produced in the aforementioned areas Axl Books hoped to challenge the growth of a closed scientific community and extend the range of impact contemporary Swedish theory. Some of our titles are still in distribution via Publit and Ingram Lightningsource.


"Platons dialektik utspelas i hög grad som en kritisk dialog, i vilken människors olika uppfattningar och värderingar får konfronteras mot varandra, i syfte att avgöra huruvida de är försvarbara eller inte. Till skillnad från retoriken, talekonsten, vars syfte är att framställa en sak på ett så övertygande sätt som möjligt, vägleds dialektiken av ett ideal om öppen och saklig debatt."
Charlotta Weigelt, Sokrates och möjligheten av en politisk konst.

"Berättaren vänder sig genast till läsaren och förklarar att det var som om han betraktade sin mormor genom ett kameraöga, därav den förfrämligande blicken. Man märker det knappt, men i samma stund har Proust förflyttat sig från öra till öga, från en hörselteknologi (telefonen) till en visuell teknologi (kameran)."
Sara Danius, Proust – Benjamin. Om fotografin

"Det accelererande, både genuina och spekulativa intresset för samtidskonst håller på att etablera en total, planetarisk hegemoni på konstfältet, som i sin tur utgör en allt större del av världens kulturekonomi. En ökande global expansion i rummet kombineras med en sorts usurpation längs tidsaxeln, av de medel, resurser och det intresse för äldre konst som burit upp den moderna konstinstitutionen."
Dan Karlholm, Kontemporalism

"Idag har termen [postmodernism] upplevt en märkvärdig återkomst, men nu mer eller mindre som en pejorativ beteckning på allt som antas vara fel med samtiden: en normupplösande kulturrelativism, misstro och överdriven skepticism mot objektiv kunskap, övertro på språkets roll, etc., och den framstår på nytt som en nebulös enhet som det gäller att bekämpa i namn av eviga värden, traditionen, humanismen, kulturen, människan etc."
Sven-Olov Wallenstein, Svar på frågan: Vad var det postmoderna?

"Architecture is said to combine, in the words of the Swedish National Encyclopaedia, 'two inseparable sides; a practical, constructive and functional side with an aesthetic, harmonious and symbolic side.' Feminist architecture theorists have pointed out how these sides are marked by gender, which is to say the masculine-feminine hierarchy. The latter part of the two is suppressed when not entirely rejected."
Katarina Bonnevier, Behind Straight Curtains